نرخ های افغانی د افغانستان بانک
واحد پول خرید فروش پایین بالا
USD - دالر آمریکا 70.70 70.90 - - 03:00 ق.ظ 1.48%
EUR - یورو اروپا 75.51 76.11 - - 03:00 ق.ظ 0.00%
GBP - پوند انگلیس 88.41 89.21 - - 03:00 ق.ظ 0.00%
INR - روپیه هند هزار 802 812 - - 03:00 ق.ظ 0.00%
IRR - تومان ایران هزار 0.90 1.50 - - 03:00 ق.ظ 0.00%
PKR - روپیه پاکستان هزار 248 256 - - 03:00 ق.ظ 0.00%
SAR - ریال سعودی 18.65 18.75 - - 03:00 ق.ظ 0.00%
AED - درهم امارات 19.13 19.23 - - 03:00 ق.ظ 0.00%
CHF - فرانک سویس 77.22 77.72 - - 03:00 ق.ظ 0.00%
CNY - ین چین 9.78 10.18 - - 03:00 ق.ظ 0.00%

Other Currencies
واحد پول خرید فروش منطقه
دالر آمریکا در مقابل تومان 59050.00 59100.00 11:12 ق.ظ 0.34%- مارکیت خراسان
دالر آمریکا در مقابل تومان 59050.00 59100.00 12:31 ق.ظ 0.37% تهران
درهم امارات در مقابل تومان 16030.00 16050.00 12:30 ق.ظ 0.43%- دوبی
دالر آمریکا در مقابل ین 7.04 7.14 07:36 ق.ظ 0.00% استانبول