واحد پول خرید فروش
USD - دالر آمریکا 77.41 77.43 11:51 ب.ظ 0.01%
EUR - یورو اروپا 92.80 92.90 09:46 ب.ظ 0.32%-
GBP - پوند انگلیس 106.10 106.20 09:47 ب.ظ 0.47%-
INR - روپیه هند هزار 1050 1060 09:50 ب.ظ 0.00%
IRR - تومان ایران هزار 3.18 3.20 09:50 ب.ظ 0.00%
PKR - روپیه پاکستان هزار 483 484 09:51 ب.ظ 0.41%
 تمام
واحد پول خرید فروش
USD - دالر آمریکا 77.63 77.65 11:25 ب.ظ 0.01%-
EUR - یورو اروپا 93.70 93.90 11:13 ب.ظ 0.11%-
GBP - پوند انگلیس 105.00 105.40 09:44 ب.ظ 0.38%
INR - روپیه هند هزار 1050 1070 09:44 ب.ظ 0.00%
IRR - تومان ایران هزار 3.07 3.08 09:07 ب.ظ 0.33%
PKR - روپیه پاکستان هزار 483 484 11:13 ب.ظ 0.10%
 تمام
واحد پول خرید فروش
USD - دالر آمریکا 77.30 77.50 12:00 ب.ظ 0.00%
EUR - یورو اروپا 92.88 93.48 12:00 ب.ظ 0.00%
GBP - پوند انگلیس 105.20 106.00 12:00 ب.ظ 0.00%
INR - روپیه هند هزار 1056 1066 12:00 ب.ظ 0.00%
IRR - تومان ایران هزار 2.90 3.50 12:00 ب.ظ 0.00%
PKR - روپیه پاکستان هزار 480 488 12:00 ب.ظ 0.00%
 تمام
واحد پول خرید $ فروش $
EURUSD 1.2010 1.2014 12:00 ب.ظ 0.00%
GBPUSD 1.3876 1.3880 12:00 ب.ظ 0.00%
USDJPY 106.8329 106.8650 12:00 ب.ظ 0.00%
USDCAD 1.2681 1.2685 12:00 ب.ظ 0.00%
AUDUSD 0.7751 0.7753 12:00 ب.ظ 0.00%
EURGBP 0.8653 0.8655 12:00 ب.ظ 0.00%
 تمام
نماد تجارتی افغانی خرید $ فروش $
XAUUSD (طلا) 133216 1720.61 1720.91 11:59 ب.ظ 0.04%-
XAGUSD (نقره) 2029 26.185 26.215 11:59 ب.ظ 0.02%-
نماد تجارتی افغانی خرید $ فروش $
USOIL (نفت) 4654 60.08 60.12 11:59 ب.ظ 0.17%
NGAS (گاز طبیعی) 216 2.756 2.786 11:59 ب.ظ 0.00%

از برنامه ما در حال حرکت استفاده کنید

از نرخ بازار ارز و کریپتو / فلز / انرژی در هر مکان و هر زمان مطلع باشید